Comunitat de Regants del Canal de Pinyana

tall-canal La Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana comunica a tothom que del 05 al 15 de febrer de 2018 es tallarà l’aigua del Canal de Pinyana, degut a què s’han programat treballs de neteja i reparació del Canal.