Actes

Aquí s’aniran publican totes les actes de cada sessió plenària extraordinària i ordinària.

Acta publicada el: 21.02.2014
Acta de la sessió extraordinària i urgent

Acta publicada el: 21.02.2014
Acta del ple extraordinàri del 21.02.2014

Acta publicada el: 03.03.2014
Acta del ple extraordinàri del 03.03.2014