Avant Projecte i Estudi de viabilitat econòmica concessió municipal central hidroelèctrica Andaní

Avant Projecte i Estudi de viabilitat econòmica concessió municipal central hidroelèctrica Andaní.

avathidroelectrica
- Avant Projecte CH Alfarras
- Estudi viabilitat_economica concessió municipal_central hidroelèctrica Andaní
- 1_ANNEX_12_1 PLANOLS
- 1_ANNEX_12_2 Informe Aixecament Topogràfic
- 1_ANNEX_12_3 Reportatge Fotogràfic Instal·lacions Actuals
- 1_ANNEX_12_4 Característiques Tècniques Turbines.
- 1_ANNEX_12_5 Característiques Tècniques Elements Elèctrics.pdf

1_ANNEX_12_1_PLANOLS.pdf