Projecte de les obres de rehabilitació de les voreres del carrer Nou entre els números 8-30 i 19-31, d’Alfarràs

voreresrehabilitaciobisL’Ajuntament comunica a tothom interessat que es pot consultar el Projecte de les obres de rehabilitació de les voreres del carrer Nou d’Alfarràs, entre els números 8-30 i 19-31.

Podeu consultar el projecte d’obres al següent enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alfarràs:
Projecte de les obres de rehabilitació de les voreres del carrer Nou entre els números 8-30 i 19-31, d’Alfarràs.

El termini per a presentar al·legacions finalitza el 29 de desembre de 2017.

Projecte de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram, de l’avinguda de Pinyana, Andaní

nclavegueram L’Ajuntament comunica a tothom interessat que es pot consultar el Projecte de les obres de renovació de la xarxa de clavegueram, de l’avinguda de Pinyana, Andaní. Terme Municipal d’Alfarràs.

Podeu consutar el projecte d’obres al següent enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alfarràs:
Projecte de les obres renovaicó de la xarxa de clavegueram de l’avinguda de Pinyana, Andaní

El termini per a presentar al·legacions finalitza el 12 de desembre de 2017.

Nou arranjament de millora de camins del municipi d’Alfarràs

cam1 L’Ajuntament d’Alfarràs ha realitzat treballs d’arranjament i millora de camins municipals, amb l’objectiu de millorar l’accés, circulació i neteja.

Imatge del camí de la seclota.

cam2

Aquesta actuació s’ha dut a terme al camí de la seclota i al segon tram del camí del Sas, que arriba fins al límit d’on comença el terme municipal d’Almenar.

cam3 Imatge camí del Sas.

cam4

Arranjament i asfaltat del carrer Martí Casals i l’entrada d’Andaní per la zona Nord

nasfaltatmarticsasls L’Ajuntament d’Alfarràs des de la regidoria d’Obres ha dut a terme l’arranjament i asfaltat del carrer Martí Casals i l’entrada Nord d’Andaní que dóna accés a la Ctra. N 230.

asfalt_andani Amb aquesta actuació s’ha corregit desnivells, imperfeccions, entre altres, per tal de fer l’accés a la via pública més transitable i còmoda per als vianants i per al trànsit de vehicles.

nasfaltatmarticsasls1 Més endavant, es finalitzaran els treballs amb altres millores que hi han programades en aquesta zona.

asfalt_marticasals