Contenidor recollida de voluminosos

voluminosos
Es recorda a tothom que el contenidor per la recollida de voluminosos (mobles, electrodomèstics, embalatges, …) estarà ubicat a la Plaça de la Bàscula del 4 al 8 de maig ambdós inclosos.