Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament d’Alfarràs

Dades de la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament d’Alfarràs

Mari Carmen Grau Santamaria
Telèfon 973 760 007
e-mail: ajuntament@alfarras.ddl.net

Acta nomenament de la Delegada de Protecció de Dades