Inscripció expotacions avícoles per l’autoconsum al Registre d’Explotacions Ramaderes

explotacionsavicolees2 La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes.

Cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes.

Què és una explotació avícola d’autoconsum?
Són aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d’ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d’avicultura de carn.

Podeu descarregar la documentació per inscriure les explotacions avícoles per a l’autoconsum al Registre d’explotacions ramaderes de Catalunya al següent enllaç:

Descarregar full de declaració de dades i butlleta informativa