La Llar d’Infants Les Llavoretes amb les noves metodologies d’educació: Reggio Emilia, Montessori i Waldorf. Galeria fotogràfica

noticiaguarderiaAquest curs l‘equip educatiu de la Llar d’Infants les Llavores, s’ha plantejat diversos objectius: oferir una educació més exitosa als seus alumnes, de més qualitat, que sigui atractiva pels infants i que a l’hora fomenti l’autonomia; que els pares i mares es sentin que formen part de la comunitat i d’aquest procés d’aprenentatge. Per això, han començat a introduir diferents metodologies educatives, com són l’enfocament Reggio Emilia, el sistema Montessori i Waldorf, amb els quals han anat assolint aquests objectius.

Les necessitats bàsiques del nen i que la Llar d’Infants intenta cobrir amb la seva metodologia són: AFECTIVITAT, ACTIVITAT, SOCIALITZACIÓ i COMUNICACIÓ i BENESTAR.
Les característiques es defineixen la seva metodologia són:
• Se centra en el nen/a, en els seus interessos i les seves necessitats.
• És activa, està basada en l’observació, experimentació i investigació. El nen analitza, compara i elabora conclusions i constitueix el seu pensament.
• És global, el nen capta el món en totalitats i, per tant, els continguts els presenten d’una manera global, referint-se a la realitat.
• Està basada en el joc, com activitat fonamental amb la interacció amb l’adult.

llarinfants2
L’orientació personal i escolar que es fa amb els nens, està basat en un àmbit humà, intentant desenvolupar tota la seva part afectiva, social, que es descobreixi a si mateix, als seus companys i a l’entorn; així com els aprenentatges que es puguin fer en aquestes edats referents als hàbits, llenguatge, lògica, simbolització, plàstica, música…

En què consisteix Reggio Emilia?
Aquest enfocament considera al nen un ésser social, integrat dins d’una comunitat. Els pares, nens i educadors són part del procés educatiu, per això la comunicació entre ells és fonamental.
Se centra en l’aprenentatge col·laboratiu, els professors ensenyen a “aprendre a aprendre” i això es duu mitjançant projectes.
Dins d’aquest aprenentatge, és molt important tenir en compte que l’infant s’expressa de diferents maneres i totes aquestes maneres han de ser escoltades (pedagogia de l’escolta), incloent-hi la faceta emocional.
Els materials que s’utilitzen en Reggio tenen múltiples usos, múltiples vides, múltiples identitats i relacions. S’utilitzen elements naturals però també reciclats que es recullen de la comunitat.
La importància i la qualitat de tot l’ambient és enorme. Aquest es divideix en racons (que se solen canviar cada cert temps) és un lloc per l’art i la creativitat, on s’entén que l’art i l’aprenentatge són indivisibles com a forma d’expressió, d’exploració, investigació i aprenentatge.
Els materials es presenten amb “provocacions”, de manera que els nens no puguin resistir la invitació de treballar amb ells.
La relació amb l’educador és bidireccional respecte al nen, molts cops fa de guia i a vegades d’aprenent.

Galeria fotogràfica. Taller de fruita, pintem, olorem, tastem … etc.
(feu clic a sobre de les imatges per ampliar-les)

En què consisteix el mètode Montessori i Waldorf?
El mètode Montessori es caracteritza per proveir un ambient: ordenat, estètic, simple, real, on cada element té una raó de ser en el desenvolupament dels nens.
L’ambient preparat ofereix a l’infant oportunitats per comprometre’s en un treball interessant elegit lliurement, que propicia períodes de concentració que no han de ser interromputs.
Els nens treballen amb materials concrets, que donen les pautes per explorar el món i per desenvolupar habilitats cognitives bàsiques. Estan dissenyats perquè el nen pugui reconèixer l’error per si mateix i fer-se responsable del seu propi aprenentatge.
L’adult és un observador i un guia, ajuda i estimula a l’infant i li permet actuar, voler i pensar per si mateix, ajudant-los a desenvolupar confiança i disciplina interior.

En la pedagogia Waldorf el joc és l’activitat més important i indispensable pel desenvolupament del nen i està enfocada en potenciar les habilitats manuals i artístiques.
El seu principal objectiu consisteix a estimular als petits amb l’ajuda dels adults però en un ambient no directiu.
La missió dels professors és crear un ambient que estimuli l’aprenentatge, el joc lliure i la imitació.

En certa manera es pretén que l’escola sigui com una continuació de la llar.

Galeria fotogràfica.Taller de llums, fem la mona i molt més…
(feu clic a sobre de les imatges per ampliar-les)

Fotografies facilitades pel professorat de la Llar d’Infants Les Llavoretes.