Nomenament de la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament d’Alfarràs

protecciodades3
Nomenament de la Delegada de Protecció de dades de l’Ajuntament d’Alfarràs