Revisió ITV de vehicles agrícoles, ciclomotors i maquinària d’obres i serveis

itv2017
El Departament Agrícola d’APPLUS comunica a tothom interessat que els desplaçaments previstos per tal de passar la inspecció tècnica (I.T.V.) de vehicles agrícoles, ciclomotors i maquinària d’obres i serveis a ALFARRÀS seran els dies 7 i 8 de JUNY de 2017 de 08:00 a 12:00 h. a la Plaça de la Bàscula.

Cal demanar cita prèvia a les oficines municipals de 10 a 14 hores al telèfon 973-760007

itv2017_alfarras

Consulta pública per opinar sobre la PAC futura fins al 2 de maig de 2017

questionariPAC Des de la regidoria d’Agricultura us informem sobre la consulta pública “Modernització i Simplificació de la Política Agrícola Comú (PAC)”, perquè tothom pugueu opinar sobre la PAC futura fins al 2 de maig de 2017

La PAC ha patit diverses reformes, l’última de les quals es va decidir en 2013 i es va aplicar el 2015. Des de llavors, el context en el qual es va forjar aquesta reforma ha canviat notablement. En particular:

Els preus agrícoles han disminuït substancialment i ha augmentat la incertesa del mercat, a causa, entre altres coses, als factors macroeconòmics i a les tensions geopolítiques, el que dificulta una clara planificació del sector a llarg termini.

L’èmfasi de les negociacions comercials s’ha traslladat de manera visible dels acords multilaterals als bilaterals, el que exigeix un acurat equilibri dels interessos ofensius i defensius, prestant la deguda atenció a determinats sectors sensibles.

La UE ha subscrit nous compromisos internacionals, especialment els relatius al canvi climàtic (a través de la 21a Conferència de les Parts, COP 21) i els aspectes generals del desenvolupament sostenible de l’ONU (a través dels objectius de desenvolupament sostenible, ODS) , i està també exposada a altres tendències geopolítiques, com els nous fluxos migratoris a gran escala.

Tot l’anterior ha propiciat un intens debat públic sobre si la reforma de 2013 va ser prou lluny per respondre a reptes més amplis relacionats amb l’equilibri de les ajudes, les perspectives econòmiques per a l’agricultura i les zones rurals, el respecte del medi ambient ( per exemple, la ecologització), les mesures contra el canvi climàtic i una producció d’aliments sostenible i segura. També s’han d’estudiar detingudament les oportunitats que sorgeixen en els àmbits de la salut, el comerç, la bioeconomia, l’economia circular i l’economia digital.

En aquest contexte, com a part del programa de treball per a l 2017 la Comissió Europea ha posat en marxa una consulta pública amb l’objectiu de modernitzar i simplificar la política agrícola comuna per donar una millor resposta als reptes socials, polítics, mediambientals i econòmics d’avui dia.

La consulta pública estarà oberta durant dotze setmanes, fins el 2 de maig de 2017, i brindarà l’oportunitat als agricultors, ciutadans, organitzacions i altres parts interessades de fer sentir la seva veu sobre el futur de la política agrícola comuna. La consulta ja està disponible en tots els idiomes oficials de la UE.

Podeu accedir al qüestionari i opinar, fent clic al següent enllaç: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=ES

Més informació:
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_es</a>

CURS NIVELL BÀSIC DE MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

ncursfitosanitaris2016 L’Escola Agrària d’Alfarràs comunica a tothom interessat que ha organitzat un altre Curs de Manipuladors i Aplicadors de productes Fitosanitaris de nivell Bàsic, de 25 hores. El curs es durà a terme a la mateixa Escola, i començarà dijous, 17 de noviembre.

L’import del curs és de 45 euros.

Podeu consultar el programa del curs:

Per a més informació podeu trucar al 973-760100 de 8 a 15 h.

Curs de Prevenció de riscos laborals a l’explotació agrària

escolaagraiacursprevencio L’Escola Agrària d’Alfarràs, ha programat un curs de formació sobre prevenció de riscos laborals a l’Explotació agrària. Nivell bàsic.

Actualment, la prevenció de riscos laborals i la seva integració a activitat preventiva és imprescindible en la gestió diària de les explotacions, tant agrícoles com ramaderes. Tant per ser capaç de prevenir els riscos laborals o bé minimitzar-los com per treballar de forma correcta i segura.

Amb el curs es facilitaran les eines per reconèixer els elements de prevenció de riscos a l’empresa.

El curs es durà a terme del 9 al 16 de desembre de 2015 a l’Escola Agrària d’Alfarràs.

Podeu consultar tota la informació i el programa a l’agenda: Programa del curs

També us podeu descarregar el programa al següent enllaç: Descarregar programa curs de prevenció laboral a l’explotació agrària