Obres de reparació i manteniment per l’accés al carrer Martí Casals

omarticasals18_2 L’Ajuntament ha realitzat diverses tasques de manteniment, reparació i renovació per la part de l’entrada i accés pel Carrer Martí Casals.

omarticasals18 En aquesta actuació s’ha realitzat diverses tasques de manteniment i reparació en dues xarxes de reg. Després s’ha efectuat replantació dels arbres que cobreixin la vorera i s’ha reparat i compactat el terra amb sauló.

omarticasals18_3 Amb aquesta actuació es vol aconseguir una millora en la neteja, manteniment i accés per part dels vianants.

Arranjament camí vell d’Alfarràs a Almenar

L’Ajuntament ha realitzat noves actuacions de manteniment i millora de camins del terme municipal d’Alfarràs.
ncamivell18

L’arranjament s’ha dut a terme al camí vell d’Alfarràs a Almenar. S’ha reparat i parxejat els desperfectes (clots, forats, etc.) en diversos trams del camí.

ncamivell18_1

Amb aquesta actuació es pretén la millora d’accés i facilitar la circulació de vehicles.

Projecte de les obres de rehabilitació de les voreres del carrer Nou entre els números 8-30 i 19-31, d’Alfarràs

voreresrehabilitaciobisL’Ajuntament comunica a tothom interessat que es pot consultar el Projecte de les obres de rehabilitació de les voreres del carrer Nou d’Alfarràs, entre els números 8-30 i 19-31.

Podeu consultar el projecte d’obres al següent enllaç de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alfarràs:
Projecte de les obres de rehabilitació de les voreres del carrer Nou entre els números 8-30 i 19-31, d’Alfarràs.

El termini per a presentar al·legacions finalitza el 29 de desembre de 2017.