Pregó: Associació de Mestresses de Casa

web_ebando L’Associació de Mestresses de Casa comunica a tot el públic general, que tenen en projecte un viatge a Barcelona pel 2 de setembre. Els interessats poden passar a apuntar-se pel local social, d’11 a 12.00 h als matins.

Convocatòria procés per a la formació d’una borsa de treball de peons per l’Ajuntament d’Alfarràs

web_ebandoL’Ajuntament d’Alfarràs comunica que s’obre una convocatòria del procés per a la formació d’una borsa de treball de peons per l’Ajuntament d’Alfarràs, essent el periode de presentació de sol·licituds des del dia 29 de juliol de 2017 fins al 20è dia natural posterior a la seva publicació al DOGC, i si és inhàbil, el següent dia hàbil.

Podeu consultar les Bases a l’aplicació e-tauler (pàgina web de l’Ajuntament) i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 146, de data 28 de juliol de 2017.

Enllaç de la convocatòria e-tauler: Convocatòria del procés de formació borsa de treball de peons per l’Ajuntament d’Alfarràs

Pregó: Associació de Mestresses de Casa

web_ebando L’Associació de Mestresses de Casa comunica a totes les senyores en general, que tenen en projecte uns cursets d’aquagym per al mes d’agost, de 17.00 a 18.00 hores de la tarda. Els interessats poden passar a apuntar-se pel local social, d’11 a 12.00 h als matins.