Validar la factura electrònica

El ministeri d’Hisenda disposa, entre d’altres, d’aquesta utilitat web que permet validar les factures.

En primer lloc, farem clic a NAVEGA i seleccionarem el fitxer (la factura que volem validar), i un cop pujat, pulsarem VALIDAR.